ยอดผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อปัญหารถติดเรื้อรัง!!!

สืบเนื่องจากนโยบายรถครั้งแรกส่งผลให้ยอดการผลิตรถยนต์เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 11.51% หรือมีจำนวนรถยนต์ที่ถูกผลิตออกมาถึง 138,237 คัน จึงทำให้ในปัจจุบันมีรถวิ่งอยู่เต็มท้องถนน เฉลี่ยแล้วจะมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนเพิ่มมากขึ้นถึงวันละ 1,200 คัน/วัน ซึ่งจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆด้าน อาทิเช่นปัญหาเรื่องมลภาวะเป็นพิษ, ปัญหารถล้นตลาด , ปัญหาน้ำมันไม่เพียงพอต่อการใช้งงาน และปัญหาที่หนักสุดๆก็คือปัญหาการจราจรติดขัด

ซึ่งปัญหาด้านการจราจรถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับชาติที่ไม่ว่ารัฐบาลกี่ยุคกี่สมัยพยายามผลักดันแก้ไขปัญหาด้วยการชูนโยบายแก้ปัญหารถติดก็ไม่สามารถทำให้เห็นผลได้อย่างชัดเจน ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลบ่อยครั้ง จึงทำให้การแก้ไขปัญหานี้ไม่สำเร็จตามเป้าหมายเสียที

นักวิชาการหลายท่านได้ออกมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุด้านการจราจรพบว่าปัญหารถติดเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น เรื่องของฝนตกหนัก, การดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินในหบายจุดรอบกรุง แต่มีอีกหนึ่งปัจจัยที่ถูกหยิบยกขึ้นมามากที่สุด นั่นก็คือ การเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯที่นับวันยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นจนมีสต๊อครถล้นตลาด

จากข้อมูลสถิติของกระทรวงคมนาคมพบว่า ปริมาณรถยนต์จดทะเบียนสะสมเฉพาะกรุงเทพมหานคร (ข้อมูล ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2555) มีจำนวนทั้งสิ้น 7,251,1999 คัน ซึ่งจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคลมากที่สุด โดยเมื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า ในปีนี้มีอัตราการจดทะเบียนสูงถึงเดือนละประมาณ 50,000 คัน ในขณะที่ปีที่แล้วจะเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 20,000 – 30,000 คัน เมื่อมาดูจำนวนถนนที่มีความยาว 8,000 กิโลเมตรจะสามารถรองรับรถยนต์ได้เพียง 1,600,000 คัน แต่จำนวนรถที่วิ่งอยู่บนถนนมีมากถึง 7,000,000 คัน

ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเพราะสาเหตุใดถึงทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดทั่วทุกมุมถนน เพราะจำนวนรถยนต์มีมากกว่าถนนนั่นเอง หากจะลองแก้ปัญหาด้วยการสร้างถนนเพิ่มขึ้น ส่วนการผลิตรถยนต์ก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม ก็จัดได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดเท่าไหร่นัก

แต่ถ้าลองจำกัดจำนวนการผลิตให้อยู่ในปริมาณที่พอดี และเร่งจัดการรถเก่าที่หมดอายุการใช้งานเพื่อให้ปริมาณรถมีความสอดคล้องกับความต้องการจริง ไม่แน่ว่าอาจจะช่วยแก้ปัญหาได้บางส่วน ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ต้องอาศัยทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมมือแก้ปัญหากันอย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศของเราหลุดพ้นจากภาพลักษณ์ที่ว่าเป็นเมืองที่ติดอันดับรถติดมากที่สุดในโลกอีกด้วยคะ