carthai

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย

d13ba3314c957ca4ae012348c20ad0ad

     อุตสาหกรรมยานยนต์ ในประเทศไทย ในปี 2558 ปีที่ผ่านมาติดปัญหาเรื่องซบเซาเพราะมีปัญหาทางการเมืองซะส่วนใหญ่ อีกทั้งแรงงานสำหรับประเทศไทยได้เรียกร้องเงินรายวันสูงขึ้นมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม กัมพูชา และลาว ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นผู้ผลิตเปลี่ยนจากเดิมไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้นักลงทุนในฝ่ายต่างประเทศหันไปลงทุนประเทศอื่นซะมากกว่า ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทำให้ยอดการผลิตลดตัวลงและเกิดปัญหาเรื่องแรงงานตามมา พนักงานที่เคยทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนต์ถูกเลิกจ้างตามมาตรการของบริษัทเอกชน ที่ไม่มีเงินจ่ายเพราะขาดทุนซะเป็นส่วนใหญ่

fda36077-27d4-4615-aa7c-4e2eac87db2a

     ภาครัฐก็ไม่สามารถช่วยได้หาก เศรษฐกิจ ฝืดเคืองแบบนี้ ทำให้เกิดจำนวนคนว่างงานมากขึ้นในปี 2559 การที่ผู้ผลิตอุตสาหกรรมย้ายโครงสร้างเพื่อไปตั้งรากฐานจากที่อื่นนั้น ค่าแรงถือว่าเป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากค่าแรงของพนักงานที่ไทยมีอัตราสูงมากจนเกินจากผู้ผลิตรับไหว ไม่ใช่จะเป็นทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเดียวหากเป็นในส่วนของผู้ผลิตรายอื่นเช่น สินค้าทอ จำพวกเสื้อผ้า ที่ต่างประเทศได้นำมาผลิตในประเทศไทย หากรัฐบาลยังไม่แก้ปัญหาหรือแก้ไขปัญหาทางการเมืองให้หมดไป หวังว่าประเทศไทยก็คงจะไม่มีผู้ผลิตที่จะกล้าเข้ามาลงทุนอีกต่อไป เศรษฐกิจมีปัญหานักลงทุนทุกๆอย่างที่เป็นผู้ผลิตต้องคำนึงถึงเรื่องการใช้จ่ายและกำไรเป็นหลัก หากธุรกิจขาดทุนหรือประเทศที่อยู่ในการดูแลนั้นมีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจปัญหาที่ตามมาก็คือแรงงานที่ตกงานกันเป็นจำนวนมากและประเทศไทยก็กำลังจะเจอเหตุการณ์แบบนั้น

อนาคต..-อุตสาหกรรมยานยนต์-ของประเทศไทย-4