swap2005-bmw

สำหรับรถยนต์ในปัจจุบัน 100 เปอร์เซ็นต์ที่ใช้พลังงานสิ้นเปลือง อย่างน้ำมัน มีการคิดค้นพลังงานเชื้อเพลงของแต่ละค่ายออกมาแต่ก็ยังถือว่าไม่ได้ตอบโจทย์แก่ผู้ใช้รถยนต์กันวักเท่าไร เพราะมีการขยับราคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน พลังงานทางเลือกอย่าง การใช้ ก๊าซ หรือพลังงานทดแทน ในรูปแบบอื่นๆ ปัจจัยหลักของการใช้พลังงานทดแทนนั้น สิ่งที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยนักก็คือ แหล่งพลังงาน ซึ่งตอนนี้ยังถือว่ามีน้อยมากในประเทศไทย ปัจจุบันได้มีการคิดค้นรถยนต์สายพันธ์ใหม่ ที่ใช้พลังงานอย่างไฟฟ้า ซึ่งจะมาทดแดทนพลังงานเชื้อเพลิงอย่างน้ำมัน ตอนนี้ประเทศที่กำลังจะพัฒนาเป็นอันดับต้นๆของโลกก็คือ ประเทศอิตาลี ซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อทดลองใช้ในปี 2016

swap2005-thai

รถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อน 4 ล้อจะเก็บไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่ชาร์จ หรือแม้กระทั้งการ สตาร์ทหรือเวลาขับเคลื่อนทุกอย่างล้วนเป็นการใช้ไฟฟ้าบังคับทั้งสิ้น มอเตอร์ที่ผลิตมาเพื่อให้ใช้ได้กับไฟฟ้านั้นถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ทั้งหมดและยังมีรอบเร่งเครื่องที่ไวกว่าการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างน้ำมัน ในสมัยก่อนได้มีการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาในยุค 1970 แต่ยังไม่ได้รับความนิยมกันมากเท่าไร เพราะเชื้อเพลิงยังถือว่าดีที่สุดอยู่ในขณะนั้น ต่อมาในปี 2008 นักวิทยาศาสตร์เครื่องยนต์ของประเทศอังกฤษ ได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาอีกครั้ง และได้พัฒนาเรื่องแบตเตอรี่ให้มีความจุไฟได้มากกว่าสมัยก่อน เครื่องยนต์ของรถไฟฟ้ายังมีดีกว่าน้ำมันอย่าง เสียงที่เงียบสงบ และการขับเคลื่อนจะเรียบง่ายมากกว่าการใช้น้ำมัน  ในปัจจุบันยังไม่มีใช้กันมากนัก เรื่องราคาที่เปิดตัวยังถือว่า เป็นราคาที่สูงมาก ซึ่งราคาต่ำสุดจะอยู่ที่ 2-3 ล้านบาท ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีแนวโน้มจะนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาจำหน่ายเป็นเจ้าแรกๆของโลก แต่ด้วยเรื่องภาษีของประเทศกับแหล่งเติมเชื้อเพลิงยังมีให้บริการไม่มากพอ ทำให้คนใหญ่ ยังไม่พร้อมที่จะเลือกใช้งานอย่างจริงจัง

รถยนต์ไฟฟ้า